Vraag
Hoe denken onze inwoners over duurzaamheid? Wat verwachten ze van de gemeente, wat zijn ze zelf bereid te doen? En is er dan een verschil tussen bijvoorbeeld bewoners en bedrijven? Tijdens het schrijven van nieuw duurzaamheidsbeleid kwamen deze vragen bovendrijven. Aan Rein PM werd gevraagd hoe de gemeente hier achter kon komen, maar ook hoe ze draagvlak kon creëren voor het beleid.

 

Invulling
Rein PM organiseerde dynamische brainstormsessies met verschillende groepen binnen de samenleving; bedrijfsleven, inwoners, verenigingen, winkeliers. Ook werd direct nagedacht over een eigen bijdrage aan het beleid. Zo ontstond begrip voor de noodzaak van participatie en kwam de gemeente direct in contact met mensen die een voortrekkersrol wilden nemen.

 

Resultaat
Goede ideeën maar vooral begrip voor elkaar en de onderling botsende belangen, en begrip voor de positie van de gemeente hierin. Ter plekke werden vervolgafspraken gemaakt tussen enthousiaste deelnemers om samen verder te denken.

 

[portfolio]